"Objaviť minulosť - pomôcť budúcnosti"

Občianske združenie sme založili za účelom riešenia sociálnej situácie žien na vidieku. Zo skupín obyvateľov – konkrétne žien po päťdesiatke a s nižším vzdelaním sa stávajú „nezamestnateľné“ osoby. Tieto ženy však nestratili zručnosť, silu a ochotu pracovať. 


Ďalšou skupinou, ktoré trpia nižšou schopnosťou zamestnať sa na čiastočný pracovný úväzok sú mamičky na materskej dovolenke.

Riešením tohto stavu je nájsť také činnosti, ktoré sa dajú vykonávať z domu, maximálne z pracoviska v obci a jej okolí.
Viac info