O nás

Občianske združenie sme založili za účelom riešenia sociálnej situácie žien na vidieku. Zamestnanosť na Slovensku sprevádza niekoľko nepríjemných spoločenských javov. Zo skupín obyvateľov – konkrétne žien po päťdesiatke a s nižším vzdelaním sa stávajú „nezamestnateľné“ osoby. Tento handycap postihuje hlavne vidiecke ženy, ktoré pred pár rokmi pracovali v poľnohospodárstve, alebo vo fabrikách, ktoré medzičasom zanikli. Tieto ženy však nestratili zručnosť, silu a ochotu pracovať. Všeobecne rozšírený trend – zamestnať sa v novovznikajúcich fabrikách nie je pre ne najvhodnejšou alternatívou. Či už z dôvodu dochádzania, nízkej mzdy a cudzieho prostredia.

Ďalšou skupinou, ktoré trpia nižšou schopnosťou zamestnať sa na čiastočný pracovný úväzok sú mamičky na materskej dovolenke.


Riešením tohto stavu je nájsť také činnosti, ktoré sa dajú vykonávať z domu, maximálne z pracoviska v obci a jej okolí.


Nemalou ambíciou OZ CETENI je zmapovať tradičné výrobky, ktoré sa v obci vyrábali, oživiť ich výrobu, zaučiť príslušníkov mladšej generácie do postupov výroby a cez značku CETENI ich produkovať ďalej. A samozrejme nájsť trh na takéto činnosti. 


Nadstavbu k činnosti bude tvoriť postupné budovanie lokálnej značky CETENI s možnosťou jej využitia pre všetky výrobky a výrobcov v obci, ktoré prejdú kvalitatívnymi a estetickými kritériami občianskeho združenia.

Občianske združenie bude spolupracovať s miestnym zastupiteľstvom, záujmovými združeniami v obci. Názov občianskeho združenia je odvodený od názvu obce Veľký Cetín, kde je jeho sídlo.